ISTQB® poziom podstawowy test online

Zgaduję, że skoro jesteś na tej stronie, to prawdopodobnie przygotowujesz się do egzaminu ISTQB® na poziomie podstawowym. Znajdziesz tutaj przykładowy test egzaminu ISTQB® poziomu podstawowego, który możesz ćwiczyć do woli online. Nie dostaniesz po zdaniu certyfikatu. Nie jestem ośrodkiem egzaminującym. Niemniej po zakończeniu każdego testu w podsumowaniu zobaczysz swój wynik, a także listę pytań z prawidłowymi odpowiedziami.

Test ISTQB® umieszczony na tej stronie ma na celu umożliwienie Ci przećwiczenia i lepsze przygotowanie się do egzaminu.

Zanim zaczniesz test, pozwól, że wyjaśnię Ci, jak on działa.

Pytanie, które znajdziesz w teście online, dostałam dzięki uprzejmości sjsi.org. W puli pytań znajdują się wszystkie zadania przykładowych egzaminów ISTQB® Poziom podstawowy ze zbiorów A, B, C na rok 2018. Podkreślam to, ponieważ chcę, byś wiedział, że autorem pytań nie jestem ja. Pytania, które dostaniesz na egzaminie ISTQB®, nie będą i nie muszą być te same.

Po rozpoczęciu testu system wylosuje losowo 40 pytań z puli 120.
Dostaniesz 60 minut na zakończenie testu.
Po ukończeniu testu otrzymasz podsumowanie testu wraz z listą wszystkich pytań i prawidłowych odpowiedzi do nich.

Test możesz wykonać dowolną ilość razy.
Dostęp do testów jest bezpłatny. Jeśli wolisz wersję papierową, możesz pobrać ją ze strony sjsi.org.

Wersja mobilna
Niektóre pytania są długie, zawierają obrazki. Test i strona działa na telefonie, ale może być mało czytelny.

/40
44596

ISTQB FL

Próbny egzamin ISTQB® Poziom Podstawowy

1 / 40

(zbiór C, pyt. 31, 2018)

Testujesz aplikację mobilną, która pozwala użytkownikom znaleźć pobliską restaurację w oparciu o rodzaj jedzenia, które chcą zjeść. Rozważ poniższą listę przypadków testowych, priorytety (mniejsza liczba oznacza wyższy priorytet) i zależności logiczne w następującej tabeli:

ISTQB poziom podstawowy przykladowe zadanie ZESTAW C ZAD31

Który z poniższych jest możliwym harmonogramem wykonywania testów, uwzględniającym zarówno priorytety, jak i zależności?

______

2 / 40

(zbiór C, pyt. 6, 2018)

Rozważ następujące czynności testowe:

 1.  Wybór zakresu testów regresji.
 2.  Ocena kompletności wykonania testów.
 3.  Określenie, które historyjki użytkowników mają otwarte raporty o usterkach.
 4.  Ocena, czy liczba testów dla każdego wymagania jest zgodna z poziomem ryzyka produktowego.

Rozważ następujące sposoby, w jakim śledzenie może pomóc w testowaniu:

 • A. Popraw zrozumiałość raportów o statusie testów, by uwzględniały status elementów podstawy testów.
 • B. Spraw, aby testy były audytowalne.
 • C. Dostarcz informacje umożliwiające ocenę jakości produktów.
 • D. Przeanalizuj wpływ zmian.

Która z poniższych odpowiedzi najlepiej łączy czynności testowe z wybranym sposobem śledzenia mogącym wspomagać tę czynność?

______

3 / 40

(zbiór C, pyt. 38, 2018)

Rozważ poniższą listę niepożądanych wyników, które mogą wystąpić jako ryzyka produktowe i projektowe.

 • A. Nieprawidłowe sumy w raportach.
 • B. Zmiany w kryteriach akceptacji podczas testów akceptacyjnych.
 • C. Użytkownicy uważają miękką klawiaturę za zbyt trudną do użycia.
 • D. System reaguje zbyt wolno na wprowadzanie danych przez użytkownika podczas wpisywania warunku wyszukiwania.
 • E. Testerzy nie mogą zgłaszać wyników testów podczas codziennych spotkań (daily stand-up meeting).

Które z poniższych odpowiedzi poprawnie klasyfikuje te czynniki jako ryzyka projektowe i ryzyka produktowe?

______

4 / 40

(zbiór B, pyt. 22, 2018)

Urządzenie rejestrujące dzienną dawkę promieniowania wchłanianego przez rośliny generuje wynik na podstawie liczby godzin, przez które roślina jest wystawiona na działanie światła słonecznego (poniżej 3 godzin, od 3 do 6 godzin lub powyżej 6 godzin) oraz średniego natężenia światła (bardzo niskie, niskie, średnie, wysokie).

Załóżmy, że zaprojektowano następujące przypadki testowe:

istqb poziom podstawowy przykladowe zadanie zestaw b zad 22

Ile wynosi minimalna liczba dodatkowych przypadków testowych, które są niezbędne do zapewnienia pełnego pokrycia wszystkich poprawnych klas równoważności dla danych WEJŚCIOWYCH?

______

5 / 40

(zbiór C, pyt. 9, 2018)

Przeprowadzasz test wydajności w celu znalezienia możliwych zatorów w sieci, które mogą mieć źródło w interfejsach między modułami w systemie. Które z poniższych stwierdzeń opisuje ten test?

______

6 / 40

(zbiór A, pyt. 7, 2018)

Które z poniższych działań jest częścią etapu procesu testowego „analiza testów” w procesie testowym?

______

7 / 40

(zbiór A, pyt. 28, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących przedstawionego diagramu przejść między stanami jest PRAWDZIWE?

ISTQB poziom podstawowy przykŁadowe zadanie ZESTAW A ZAD 28

8 / 40

(zbiór A, pyt. 40, 2018)

Które z poniższych narzędzi testowych jest bardziej odpowiednie dla programistów niż dla testerów?

______

9 / 40

(zbiór A, pyt. 25, 2018)

Program musi obliczyć wysokość premii dla pracownika. Premia nie może mieć wartości ujemnej, może natomiast zostać zredukowana do zera. Jej wysokość zależy od stażu pracy. Wyróżniono następujące kategorie: 

 • 2 lata lub mniej; 
 • więcej niż 2 lata, ale mniej niż 5 lat; 
 • nie mniej niż 5 lat ale nie więcej niż 10 lat; 
 • więcej niż 10 lat.

Ile przypadków testowych jest niezbędnych, jeśli do przetestowania procesu obliczania wysokości premii potrzebne są tylko te zaprojektowane w oparciu o podział na klasy równoważności dla przypadków poprawnych?

______

10 / 40

(zbiór A, pyt. 16, 2018)

Który z poniższych typów przeglądów NAJLEPIEJ sprawdzi się w sytuacji, w której przegląd musi zostać przeprowadzony zgodnie z formalnym procesem opartym na regułach i listach kontrolnych?

______

11 / 40

(zbiór B, pyt. 13, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń PRAWIDŁOWO opisuje rolę analizy wpływu w testowaniu pielęgnacyjnym?

______

12 / 40

(zbiór A, pyt. 35, 2018)

W ramach projektu opracowano „inteligentny” termostat grzewczy. Algorytmy kontrolne termostatu zostały zamodelowane jako modele Matlab / Simulink i są uruchamiane na serwerze podłączonym do Internetu. Termostat wykorzystuje specyfikacje serwera do uruchomienia zaworów grzewczych. Kierownik testów zdefiniował następującą strategię / podejście testowe w planie testów:

 1.  Test akceptacyjny dla całego systemu jest wykonywany jako test oparty na doświadczeniu.
 2.  Algorytmy sterowania na serwerze są testowane podczas implementacji przy użyciu metody ciągłej integracji.
 3.  Test funkcjonalny termostatu przeprowadzany jest jako test oparty na ryzyku.
 4.  Testy bezpieczeństwa danych / komunikacji przez Internet są przeprowadzane wspólnie z zewnętrznymi ekspertami ds. bezpieczeństwa. Jakie cztery typowe strategie / podejścia testowe zostały wdrożone przez kierownika testów w planie testów?

______

13 / 40

(zbiór C, pyt. 23, 2018)

Wyobraź sobie aplikację mobilną, która umożliwia klientom dostęp do ich kont bankowych i zarządzanie nimi. Właśnie została dodana nowa historyjka użytkownika do zestawu funkcji, które sprawdzają konta mediów społecznościowych i zapisy bankowe, aby przesyłać spersonalizowane pozdrowienia w dniu urodzin i innych ważnych wydarzeń osobistych. Którą z poniższych technik testowania może zastosować PROGRAMISTA podczas testów jednostkowych kodu, aby upewnić się, że kod obejmuje sytuacje, kiedy życzenia MAJĄ SIĘ pojawić i kiedy NIE MOGĄ?

______

14 / 40

(zbiór B, pyt. 2, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi wyraża jeden z głównych celów testowania?

______

15 / 40

(zbiór A, pyt. 38, 2018)

Testujesz nową wersję oprogramowania do ekspresu do kawy. Urządzenie może parzyć różne rodzaje kawy w oparciu o cztery różne parametry: wielkość napoju, ilość cukru, dodatek mleka i rodzaj syropu. Kryteria są następujące:

 • Wielkość kawy (mała, średnia, duża).
 • Ilość cukru (brak, 1 jednostka, 2 jednostki, 3 jednostki, 4 jednostki).
 • Mleko (tak lub nie).
 • Syrop smakowy (brak, karmel, orzech laskowy, wanilia).

Sporządzasz raport o defekcie zawierający następujące informacje:

Tytuł: Niska temperatura kawy.

Krótkie podsumowanie: Po wybraniu kawy z mlekiem czas przyrządzania napoju jest zbyt długi, a temperatura jest zbyt niska (poniżej 40 °C).

Oczekiwany rezultat: Kawa powinna mieć standardową temperaturę (około 75°C).

Poziom ryzyka: Średnie.

Priorytet: Normalny.

Jaką cenną informację pominięto w powyższym zgłoszeniu defektu?

______

16 / 40

(zbiór A, pyt. 19, 2018)

Testowanie w oparciu o listę kontrolną to:

______

17 / 40

(zbiór C, pyt. 39, 2018)

Właśnie zakończyłeś projekt pilotażowy wprowadzania narzędzia do testowania regresji. Rozumiesz narzędzie znacznie lepiej i dostosowałeś do niego swój proces testowania. Zestandaryzowałeś podejście do korzystania z narzędzia i związanych z nim produktów roboczych. Który z poniższych to typowy cel projektu pilotażowego automatyzacji testów, który należy jeszcze wykonać?

______

18 / 40

(zbiór C, pyt. 12, 2018)

System operacyjny dla rynku masowego jest zaprojektowany tak, by uruchamiał się na dowolnym komputerze z procesorem z rodziny x86. Przeprowadzasz zestaw testów, aby znaleźć błędy związane z obsługą różnych komputerów, które używają takiego procesora i by zbudować zaufanie, że produkt będzie działał na podstawowych markach komputerów.

Jakiego rodzaju testy wykonujesz?

______

19 / 40

(zbiór A, pyt. 36, 2018)

Który z poniższych elementów jest charakterystyczny dla szacowania testów techniką opartą na miarach?

______

20 / 40

(zbiór C, pyt. 40, 2018)

Które z poniższych narzędzi jest najbardziej przydatne do raportowania metryk testowych?

______

21 / 40

(zbiór B, pyt. 1, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi NAJLEPIEJ opisuje przypadek testowy?

______

22 / 40

(zbiór A, pyt. 13, 2018)

Które z poniższych zdarzeń NIE powinno uruchamiać testowania pielęgnacyjnego?

______

23 / 40

(zbiór C, pyt. 24, 2018)

Aplikacja wsadowa jest w produkcji w niezmienionej formie od ponad dwóch lat. Jest uruchamiana raz na noc, raz w miesiącu, w celu sporządzenia wyciągów, które będą wysyłane pocztą elektroniczną do klientów. Dla każdego klienta aplikacja przechodzi przez każde konto i wyświetla każdą transakcję na tym koncie w ostatnim miesiącu. Aplikacja wykorzystuje strukturę pętli zagnieżdżonych do przetwarzania danych klientów (zewnętrzna pętla), kont każdego klienta (środkowa pętla) i transakcji każdego konta (pętla wewnętrzna). Pewnej nocy aplikacja wsadowa kończy pracę przedwcześnie, nie wysyłając e-maili do niektórych klientów, gdyż napotkała klienta z jednym kontem, na którym w ostatnim miesiącu nie doszło do transakcji. Jest to bardzo nietypowa sytuacja, która nie pojawiła się w poprzednich latach po wprowadzeniu aplikacji na system produkcyjny. Naprawiając defekt, programista prosi Ciebie (testera) o zalecenie technik testowych, które są skuteczne w przypadku tego rodzaju defektu.

Która z poniższych technik testowych NAJPRAWDOPODOBNIEJ umożliwiłaby wykrycie defektu będącego przyczyną nieprawidłowego działania aplikacji?

______

24 / 40

(zbiór A, pyt. 9, 2018)

W jakim celu można zastosować testowanie białoskrzynkowe na etapie testowania akceptacyjnego?

______

25 / 40

(zbiór B, pyt. 7, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi NAJLEPIEJ opisuje wartość dodaną wynikającą z zarządzani śledzeniem powiązań między wybranymi elementami podstawy testów a produktami pracy związanymi z testowaniem?

______

26 / 40

(zbiór B, pyt. 34, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących podejść do szacowania testów jest POPRAWNE?

______

27 / 40

(zbiór A, pyt. 30, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń NAJLEPIEJ opisuje podział zadań pomiędzy kierownika testów a testera?

______

28 / 40

(zbiór B, pyt. 35, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi zawiera NAJLEPSZĄ definicję poziomu ryzyka?

______

29 / 40

(zbiór B, pyt. 19, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi NAJLEPIEJ opisuje testowanie eksploracyjne?

______

30 / 40

(zbiór B, pyt. 21, 2018)

Aplikacja fitness mierzy liczbę wykonanych każdego dnia kroków i przedstawia informacje zwrotne, aby zachęcić użytkownika do dbania o formę.

Kategorie odpowiadające poszczególnym zakresom liczby kroków są następujące:

próbny egzamin ISTQB poziom podstawowy zestaw B zadanie 21

Który z poniższych zbiorów danych wejściowych do testów pozwala uzyskać najlepsze pokrycie klas równoważności?

31 / 40

(zbiór A, pyt. 31, 2018)

Która z poniższych miar jest NAJBARDZIEJ przydatna w kontekście monitorowania wykonywania testów?

______

32 / 40

(zbiór B, pyt. 40, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi zawiera NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNE uzasadnienie przeprowadzenia projektu pilotażowego w związku z wdrożeniem w organizacji nowego narzędzia?

______

33 / 40

(zbiór B, pyt. 11, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących typów testów i poziomów testów jest POPRAWNE?

______

34 / 40

(zbiór C, pyt. 10, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

______

35 / 40

(zbiór B, pyt. 39, 2018)

Załóżmy, że występują następujące czynności i narzędzia testowe:

 1.  Pomiar wydajności i analiza dynamiczna.
 2.  Wykonywanie i rejestrowanie testów.
 3.  Zarządzanie testowaniem i testaliami.
 4.  Projektowanie testów.
 • A. Narzędzia mierzące pokrycie wymagań.
 • B. Narzędzia do analizy dynamicznej.
 • C. Narzędzia do przygotowywania danych testowych.
 • D. Narzędzia do zarządzania defektami.

Która z poniższych odpowiedzi zawiera NAJLEPSZE dopasowanie czynności do narzędzi?

______

36 / 40

(zbiór A, pyt. 11, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń jest zgodne z prawdą?

______

37 / 40

(zbiór C, pyt. 7, 2018)

Tester uczestniczący w dyskusji na temat proponowanej struktury bazy danych zidentyfikował potencjalny problem z wydajnością związany z pewnymi typowymi wyszukiwaniami użytkowników i wyjaśnił możliwy problem zespołowi programistów. Który z poniższych jest testowym wkładem do powodzenia projektu, który NAJLEPIEJ pasuje do tej sytuacji?

______

38 / 40

(zbiór A, pyt. 8, 2018)

Powiąż poniższe produkty pracy związanymi z testowaniem (1–4), z odpowiednimi opisami (A-D).

 1. Zestaw testów.
 2. Przypadek testowy.
 3. Procedura testowa.
 4. Karta opisu testu.

A. Grupa skryptów testowych lub harmonogram wykonania testów.

B. Zbiór instrukcji wykonujących test.

C. Wykaz oczekiwanych rezultatów.

D. Dokument opisujący cel testów i możliwe pomysły na ich wykonanie

______

39 / 40

(zbiór A, pyt. 23, 2018)

Które stwierdzenie dotyczące relacji między pokryciem instrukcji kodu a pokryciem decyzji jest prawdziwe?

______

40 / 40

(zbiór B, pyt. 16, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi zawiera POPRAWNE dopasowanie ról i obowiązków związanych z przeglądem formalnym?

______


Opublikowano

przez

Komentarze

56 odpowiedzi na „ISTQB® poziom podstawowy test online”

 1. Awatar Sasia
  Sasia

  Dzięki za te testy 😁 wersja papierowa już tak pokreślona ze trudno udawać że nie widać prawidłowych odpowiedzi 😉

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Dzięki za miłe słowa!

 2. Awatar Wiktor
  Wiktor

  Rewelacja! Wielkie dzięki!

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Ciesze się, że strona a raczej test się przydaje 🙂

 3. Awatar Marek
  Marek

  Nie wiem dlaczego, ale ciągle wgrywa mi się identyczny zestaw pytań, co trochę mija się z celem…

  1. Awatar Marek
   Marek

   A nie, w porządku, jednak się losują, ale parę razy kilka pierwszych pytań było identycznych.

   1. Awatar Dorota
    Dorota

    Cieszę się, że jednak działa. Przy tej póli zadań (120) i każdorazowym losowaniu 40 prawdopodobieństwo powtórki jest dość duże 🙂

 4. Awatar Anna
  Anna

  fajna możliwość sprawdzenia się 😉

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Cieszę się, że się podoba 🙂

  2. Awatar Maniek
   Maniek

   13/40 pierwsze podejście. Jestem osobą bez jakiejkolwiek wiedzy w temacie. Usłyszałem o testach ISTQB i postanowiłem sprawdzić jak pójdzie kompletnemu laikowi. Test uznaje za prosty. Odpowiadając na chłopski rozum zdobyłem 32% punktów.

 5. Awatar Shelter
  Shelter

  Przydało się, wielkie dzięki! 🙂

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Super! Cieszę się, że się przydało!

 6. Awatar Anna
  Anna

  Super stronka, podoba mi sie wszystko poza moim wynikiem :/ duuzo pracy jeszcze 🙂

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   🙂 Nie od razu Rzym zbudowano, powoli a wyniki będą lepsze 🙂

 7. Awatar Marek
  Marek

  Właśnie się przygotowuję do egzaminu. Całkiem wygodny sposób, praktyczny 🙂 Podejrzewam, że w sieci nie znajdę już innych dostępnych pytań?

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Zobacz sobie na http://getistqb.com/ i https://syrenqa.gitbook.io/syrenqa/istqb/untitled , Powodzenia 🙂 ps. jeśli znajdziesz gdzieś jeszcze coś podobnego to daj znać, ktoś na pewno z tego skorzysta

 8. Awatar nar
  nar

  Czy tylko u mnie wygląda jakby nie dało się zaznaczyć odpowiedzi? to co zaznaczam nie jest w żaden sposób podświetlone… wygląda jakby form nie działał.

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Cześć, dzisiaj naprawiłam ten problem. Na ten moment wybrane odpowiedzi są wyróżnione (zaznaczona opcja lub cheecbox mają różowe obramowanie). Mam nadzieje że to pomoże.

   1. Awatar Nar
    Nar

    Zdecydowanie pomnoglo. Trzaskam testy, wyniki pozytywne są ale obawiam się, ze wynik pozytywny na teście z pytań probnych nijak nie zagwarantuje zdania na teście faktycznym. 😡

    1. Awatar Dorota
     Dorota

     No niestety tego nikt nie zagwarantuje. Celem tych testów jest pomoc w nauce i bardzo mnie cieszy, że są dobrze odbierane. To taka pozytywna praca pandemiczna u mnie 😉

     1. Awatar Nar
      Nar

      No i zdane. 🙂 Wedlug mnie Twoja strona to najlepsze źródło tych testów.

     2. Awatar Dorota
      Dorota

      Bardzo mi miło czytać takie komentarze 🙂 Dzięki no i gratuluję zdania!

 9. Awatar Bor
  Bor

  pytanie nr 1 żadne z przedstawionych
  Regresja jest wtedy gdy juz naprawiony bład znów się pojawia. Zatem naprawienie regresji to jest ponowne naprawienie błedu w nowej wersji.

  1. Awatar maup
   maup

   Oj chyba nie

   1. Awatar rafal
    rafal

    No nie ma racji, bo regresja to niepoprawne działanie czegoś co wcześniej działało. Nie ma znaczenia który raz to występuje

 10. Awatar Alex
  Alex

  Ogólnie mega super sposób do przygotowania się i obycia z pytaniami na egzaminie ale ja bym dodał tutaj jakąś blokadę powtarzania się pytań – po raz kolejny mam ten sam zestaw pytań (może jedno albo 2 pytania pojawiły się z innego zestawu) i już nie muszę czytać treści zadań żeby odpowiedzieć na pytanie…

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   No niestety na to w jakiej kolejności i jakie pytania są losowane nie mam wpływu. Robi to wtyczka wpięta w wordpress. Cieszę się, że pytania się przydają 🙂

 11. Awatar Jerzy
  Jerzy

  Po zakończeniu testu strona przetwarza dane bez końca przez czas nieokreślony, a po próbie odświeżenia zwraca błąd “Sorry.
  We are unable to store your data.”

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Nie wiem co było powodem i przykro mi, że nie mogłeś zobaczyć wyników. Na ten moment strona działa, sprawdziłam ją też jak zgłosiłeś problem i nie miałam błędu o którym napisałeś.

 12. Awatar MajkaKajka
  MajkaKajka

  Witajcie!
  Super sprawa z testami. Dzięki! Mało czasu mi zostało, to teraz nic innego nie robię, tylko “trzaskam” testy. Chociaż wyniki są słabe…
  Pytanie, czy na egzaminie trafiają się te same pytania?

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Dziękuję za pochwałę, niestety muszę Cię zmartwić. Pytania tu zawarte są przykłądowe ogólnie dostępne na stronie sjsi i raczej mało prawdopodobne abyś dostał dokładnie takie. Mogą być podobne ale nie identyczne. Co do wyników, to trzymam kciuki żeby się z czasem poprawiły! Powodzenia

 13. Awatar raffas
  raffas

  dzięki – mega praca!

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Dziękuję bardzo. Pamiętaj ja tylko stronę zrobiłam i testy w formie elektronicznej, ale treść testów to zasługa pracy SJSI 🙂

 14. Awatar Katarzyna
  Katarzyna

  Czy po przerobieniu 120 pytań jest szansa na zdanie egzaminu?

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Tak jest szansa, ja te pytania traktowałabym jako wskazówkę do tego jakie można pytania dostać. Sama instytucją egzaminującą nie jestem dlatego nie powiem czy dostaniesz podobne na faktycznym teście.

 15. Awatar Mar1cin
  Mar1cin

  Znalazłem 2 błędy. W pytaniach 25 (zestaw B i C) są niepoprawne odpowiedzi.

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Sprawdziłam w arkuszach odpowiedzi z sjsi.pl i odpowiedzi w teście odpowiadają tym z sjsi.

 16. Awatar Daro
  Daro

  robienie tych testow to juz wrecz dla mnie rozrywka, planuje wkrotce podejsc do egzaminu, czy baza pytan ma szanse w przyszlosci zostac poszerzona? ewentualnie skad czerpac wiedze do egzaminu? Czytanie sylabusa usypia mnie w 2 minuty

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Cześć, dzięki za pozytywny feedback! Próbuję poszerzyć bazę o pytania przykładowe w języku angielskim, ale póki co nie mam odpowiedzi co do możliwości ich użycia więc czekam 🙂

  2. Awatar iT
   iT

   Mam dokładnie tak samo. Masło maślane, szczególnie I rozdział, potrafi skutecznie zniechęcić do samej nauki zawodu…

 17. Awatar Erni
  Erni

  Dzięki wielkie za połączenie tych testów, super pomocne.
  Niedługo zdaję zobaczymy co wyjdzie.
  Ps. Uczę się z: 4xSylabus – zrobiłem własne notatki, 2xKsiążka ISTQB, notatki z grupy na Fejsie -super sprawa polecam no i egzaminy próbne.
  Jako, że nie miałem z IT nigdy do czynienia, więc zobaczymy czy taki LAIK jest w stanie ogarnąć egzamin. Dam znać…. chociaż pewnie za pierwszym tylko zobaczę jak wygląda egzamin heheh

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Fajnie, że sie przydają. Żałuję, że nie mogę znaleźć więcej pytań bo by się bardzo przydały. Ale może kiedyś mi odpiszą z ISTQB … Czy możesz podzielić się z jakich grup Facebookowych robisz te notatki? Zawsze uważałam, że każdy może nauczyć się bo to nie magia a wiedza nabyta. Jednym przyjdą pewne rzeczy łatwo, innym trudniej, ale nie jest tak, że się nie da. Poniżej w komentarzach dodałam też linki do znanych mi innych stron z pytaniami (to tak jakbyś chciał i z nich skorzystać). Poza tym, wymieniasz tyle źródeł z których się uczysz i sposobów, że nie ma bata myślę, że na pewno zdasz! Powodzenia!

   1. Awatar Erni
    Erni

    https://m.facebook.com/groups/194288250951242/permalink/1536239693422751/?m_entstream_source=group&anchor_composer=false
    Grupa ISTQB – egzaminy, pytania, testy. W komentarzach jest wrzucony plik z notatkami z Sylabusa 2018, polecam, bo do każdego zagadnienia K1 K2 K3 – jest odrazu odpowiedź.
    Jak ktoś potrzebuje, mogę też wysłać bezpośrednio na maila gacek_86@o2.pl

    1. Awatar ga
     ga

     Poproszę o ten plik. próbowałem dzisiaj zdać i mi się nie udało 🙁
     Brakło 1 punktu.

    2. Awatar Mateusz
     Mateusz

     Jeśli można to ja poproszę 😉 nie mam dostępu do fb na chwilę obecną – zaraz napiszę wiadomość

   2. Awatar Erni
    Erni

    Co do pytań to raczej nie ma ich więcej udostępnionych – przynajmniej prawnie.
    Ja zdaje zdalnie na GASQ i prosiłem ich o podesłanie pytań próbnych (liczyłem na to, że dostanie takie “ich”:) ale wysłali te SJSI.
    Mam znajomego co już długo pracuje w IT i znalazł mi testy po angielsku…. niestety są takie same jak te polskie, nawet kolejność się zgadzała.
    Więc podejrzewam,że tylko jakieś na lewo ktoś może mieć, ale i w tu są małe szanse -40pyt /60min za mało czasu na “cokolwiek” 🙂

    1. Awatar Dorota
     Dorota

     Wydawało mi się, że tutaj komuś odpowiadałam z linkami, a okazuje sie że to w mailu było… Ja znam takie strony z testami: http://getistqb.com/ oraz https://syrenqa.gitbook.io/syrenqa/istqb/untitled Daj znać jak poszło! I wielkie dzięki za podzielenie się wiedzą gdzie znaleźć notatki.

     1. Awatar Erni
      Erni

      A więc tak- jestem po egzaminie zdalnym. Udało się 85%. Szczerze powiem nie wiem jakim cudem. Egzamin nie był łatwy, pytania, a właściwie odpowiedzi zagmatwane (np. weryfikacja/walidacja – odpowiedzi nie jak się nie trzymały Sylabusa). Tłumaczenie na polski takie sobie, czasem trzeba było zrozumieć kontekst zdania.
      Wyszedłem z założenia, że jak są podobne odpowiedzi to zaznaczam taką w której słowo lub słowa były gdzieś przytoczone w Sylabusie 🙂
      No i najwazniejsze- musicie mieć dobre łącze, ja udostępniłem z telefonu (nie mam stałego wifi od dostawcy) testowanie konfiguracji przed egzaminem przeszedłem, a na egzaminie musiałem ok 20razy łaczyć sie na nowo: telefon-komp (egzaminator co raz mnie nie widział i kazał się znowu połączyć). Czas ucieka, a ja się próbuje połączyć na nowo. No masakra, byłem pewny że nie starczy mi czasu, więc nie myślałem 2x nad odpowiedzią tylko leciałem aby szybciej. Ale uffffff mam to za sobą, czekam na certyfikat 🙂

     2. Awatar Dorota
      Dorota

      Gratulacje! Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się i tym jaki rezultat i tym jak było! Teraz już chyba kolejny krok będzie, pewnie szukanie pracy. Życzę Ci powodzenia! Myślę, że jeśli podchodzisz tak to nauki zawodu jak do nauki do egzaminu, to na pewno się uda. 🙂

  2. Awatar Karol Sz
   Karol Sz

   Hej, zdawałeś już test z podstaw ISTQB/ pozdrawiam:P

 18. Awatar Darek

  Swój komentarz kieruję do ubiegających się o certyfikat.

  Jeśli nie rozumiecie za dobrze Syllabusa na początku – to całkiem normalne – to te testy tutaj zdecydowanie pomogą Wam go w jakimś stopniu zrozumieć. Dodatkowo bardzo przystępna jest wiedza zawarta w książce “Zawód Tester”.

  Jeśli chodzi o sam egzamin, pytania znacząco odbiegają od tych tutaj i nie jest to zarzut wobec autorki (zrobiłaś dobrą robotę), a przestroga dla tych, którzy myślą, że to działa jak egzamin na prawo jazdy. Absolutnie! Część pytań się w jakimś stopniu pokrywa, inne wymagają głębszej analizy, ABSOLUTNIE wszystkie wymagają znajomości Syllabusa i warto z niego wyciągnąć jak najwięcej, czasem jedno słowo lub szyk słów wszystko zmienia.

  Pozdrawiam

  1. Awatar M
   M

   Darek autorka strony nie jest autorką testów – to oficjalne przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych, które są dostępne na stronie SJSI.
   Na grupie fb były osoby, które pisały, że trafiły na egzaminie jedno pytanie z tych zestawów (lub nawet ktoś miał 3).

 19. Awatar Kuba
  Kuba

  Potwierdzam słowa kolegi z góry

 20. Awatar Papryk
  Papryk

  Coś przestało działać po weekendzie. Na samym końcu kiedy klikam “See result” wyskakuje komunikat:
  Sorry.
  We are unable to store your data.

 21. Awatar Klops
  Klops

  Zbiór C pytanie 29 moim zdaniem poprawna odpowiedź powinna być “0,4; 0,5; 25,0; 25,1” a nie “0,2; 0,9; 29,5” jeśli się mylę proszę o wyjaśnienie.

  1. Awatar Tomasz
   Tomasz

   Odkopuję stary komentarz, ale może komuś innemu się to przydać 🙂 Odpowiedź w teście jest dobra – pytanie jest o klasy równoważności, to co opisujesz to wartości brzegowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *