ISTQB® poziom podstawowy test online

Zgaduję, że skoro jesteś na tej stronie, to prawdopodobnie przygotowujesz się do egzaminu ISTQB® na poziomie podstawowym. Znajdziesz tutaj przykładowy test egzaminu ISTQB® poziomu podstawowego, który możesz ćwiczyć do woli online. Nie dostaniesz po zdaniu certyfikatu. Nie jestem ośrodkiem egzaminującym. Niemniej po zakończeniu każdego testu w podsumowaniu zobaczysz swój wynik, a także listę pytań z prawidłowymi odpowiedziami.

Test ISTQB® umieszczony na tej stronie ma na celu umożliwienie Ci przećwiczenia i lepsze przygotowanie się do egzaminu.

Zanim zaczniesz test, pozwól, że wyjaśnię Ci, jak on działa.

Pytanie, które znajdziesz w teście online, dostałam dzięki uprzejmości sjsi.org. W puli pytań znajdują się wszystkie zadania przykładowych egzaminów ISTQB® Poziom podstawowy ze zbiorów A, B, C na rok 2018. Podkreślam to, ponieważ chcę, byś wiedział, że autorem pytań nie jestem ja. Pytania, które dostaniesz na egzaminie ISTQB®, nie będą i nie muszą być te same.

Po rozpoczęciu testu system wylosuje losowo 40 pytań z puli 120.
Dostaniesz 60 minut na zakończenie testu.
Po ukończeniu testu otrzymasz podsumowanie testu wraz z listą wszystkich pytań i prawidłowych odpowiedzi do nich.

Test możesz wykonać dowolną ilość razy.
Dostęp do testów jest bezpłatny. Jeśli wolisz wersję papierową, możesz pobrać ją ze strony sjsi.org.

Wersja mobilna
Niektóre pytania są długie, zawierają obrazki. Test i strona działa na telefonie, ale może być mało czytelny.

/40
47372

ISTQB FL

Próbny egzamin ISTQB® Poziom Podstawowy

1 / 40

(zbiór B, pyt. 5, 2018)

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu testów w tych obszarach systemu, w których podczas początkowego testowania wykryto ponadprzeciętną liczbę defektów.

Która z poniższych zasad testowania znalazła w tym przypadku zastosowanie?

______

2 / 40

(zbiór B, pyt. 10, 2018)

Załóżmy, że wykonywane testy mają następujące atrybuty:

 • Testy są oparte na specyfikacjach interfejsów.
 • Testowanie skupia się na wykrywaniu defektów w zakresie komunikacji.
 • Podejście do testowania obejmuje zarówno testy funkcjonalne, jak i strukturalne.

Testy którego poziomu są NAJPRAWDOPODOBNIEJ wykonywane?

______

3 / 40

(zbiór A, pyt. 11, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń jest zgodne z prawdą?

______

4 / 40

(zbiór B, pyt. 34, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących podejść do szacowania testów jest POPRAWNE?

______

5 / 40

(zbiór B, pyt. 3, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi przedstawia przykład awarii w systemie tempomatu w samochodzie?

______

6 / 40

(zbiór C, pyt. 26, 2018)

Testujesz system do handlu elektronicznego, który umożliwia sprzedaż artykułów spożywczych luzem, takich jak: przyprawy, mąka i inne produkty. Jednostki, w których sprzedawane są te artykuły, to albo gramy (np. przyprawy i inne drogie produkty) albo kilogramy (np. mąka i inne niedrogie produkty). Niezależnie od jednostek, najmniejsza dopuszczalna wielkość zamówienia wynosi 0,5 jednostki (np. 0,5 grama kardamonu), a największa dopuszczalna wielkość zamówienia to 25,0 jednostek (np. 25 kilogramów cukru). Dokładność to 0,1 jednostki.

Który z poniższych jest zbiorem wartości wejściowych, które obejmują wartości brzegowe z dwupunktowymi wartościami granicznymi dla pola, w którym wprowadzasz jednostki zakupu?

______

7 / 40

(zbiór A, pyt. 21, 2018)

Rozważmy następujące stwierdzenie dotyczące pokrycia decyzji: Gdy kod zawiera tylko pojedynczą instrukcję if i nie zawiera żadnych instrukcji pętli lub CASE, a także wykonanie instrukcji if nie jest zagnieżdżone w kodzie, każdy wykonywany test pozwoli uzyskać pokrycie decyzji na poziomie 50%.

Która z poniższych odpowiedzi jest poprawna?

______

8 / 40

(zbiór C, pyt. 21, 2018)

Które z poniższych zdań jest PRAWDZIWYM stwierdzeniem dotyczącym testów eksploracyjnych?

______

9 / 40

(zbiór A, pyt. 33, 2018)

W której z poniższych odpowiedzi wymieniono typowe kryteria wyjścia z testowania?

______

10 / 40

(zbiór B, pyt. 24, 2018)

Trwa testowanie systemu generującego mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości. Stosowana jest technika testowania w oparciu o tablicę decyzyjną. Zaprojektowano już dwa przypadki testowe odpowiadające regułom 1 i 4 przedstawionym poniżej:

ISTQB poziom podstawowy przykladowe zadanie ZESTAW B ZAD24 tabelka1

Załóżmy, że wymagane są następujące dodatkowe przypadki testowe:

ISTQB poziom podstawowy przykladowe zadanie ZESTAW B ZAD24 tabelka2

Wskaż dwa dodatkowe przypadki testowe, które pozwolą osiągnąć pełne pokrycie całej tablicy decyzyjnej (w połączeniu z przypadkami testowymi zaprojektowanymi już na podstawie reguł 1 i 4):

______

11 / 40

(zbiór B, pyt. 8, 2018)

Która z poniższych cech jest BARDZIEJ typowa dla testerów niż dla programistów?

______

12 / 40

(zbiór A, pyt. 36, 2018)

Który z poniższych elementów jest charakterystyczny dla szacowania testów techniką opartą na miarach?

______

13 / 40

(zbiór C, pyt. 40, 2018)

Które z poniższych narzędzi jest najbardziej przydatne do raportowania metryk testowych?

______

14 / 40

(zbiór B, pyt. 28, 2018)

Który z poniższych opisów pokrycia decyzji jest POPRAWNY?

______

15 / 40

(zbiór B, pyt. 27, 2018)

Który z poniższych opisów pokrycia instrukcji kodu jest POPRAWNY?

______

16 / 40

(zbiór C, pyt. 20, 2018)

Przed sesją planowania iteracji zapoznajesz się z historyjką użytkownika i jej kryteriami akceptacji. Definiujesz warunki testowe i powiązane z nimi przypadki testowe na podstawie historyjki użytkownika jako sposób zastosowania zasady „wczesne testowanie oszczędza czas i pieniądze”.

Jaką technikę testowania zastosujesz?

______

17 / 40

(zbiór C, pyt. 9, 2018)

Przeprowadzasz test wydajności w celu znalezienia możliwych zatorów w sieci, które mogą mieć źródło w interfejsach między modułami w systemie. Które z poniższych stwierdzeń opisuje ten test?

______

18 / 40

(zbiór A, pyt. 20, 2018)

Które z poniższych technik testowania zaliczają się do kategorii technik czarnoskrzynkowych?

______

19 / 40

(zbiór A, pyt. 7, 2018)

Które z poniższych działań jest częścią etapu procesu testowego „analiza testów” w procesie testowym?

______

20 / 40

(zbiór A, pyt. 14, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi przedstawia role występujące w przeglądzie formalnym?

______

21 / 40

(zbiór A, pyt. 40, 2018)

Które z poniższych narzędzi testowych jest bardziej odpowiednie dla programistów niż dla testerów?

______

22 / 40

(zbiór C, pyt. 27, 2018)

Przeanalizuj poniższą tabelę decyzyjną części internetowego systemu rezerwacji dla linii lotniczych, który umożliwia często latającym pasażerom wymienianie punktów przyznawanych za podróż na nagrody:

ISTQB poziom podstawowy przykladowe zadanie ZESTAW C ZAD27

Załóżmy, że istnieją dwie klasy równoważności dla warunku, w którym Konto / hasło jest poprawne: pierwsza, w którym konto jest nieważne oraz druga, w którym konto jest ważne, ale hasło jest nieprawidłowe. Załóżmy, że istnieje tylko jedna klasa równoważności odpowiadająca warunkowi, w którym Konto / hasło jest poprawne, gdzie zarówno konto, jak i hasło są prawidłowe.

Jaka jest minimalna liczba wymaganych testów, jeśli chcesz zaprojektować testy w celu pokrycia klas równoważności dla konto / hasło jest poprawne, a także dla tej części tabeli decyzyjnej?

______

23 / 40

(zbiór A, pyt. 32, 2018)

Wskaż DWA czynniki, które mogą mieć wpływ na (początkowy) plan testów i być częścią tego planu.

______

24 / 40

(zbiór A, pyt. 22, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi NAJLEPIEJ opisuje pokrycie instrukcji kodu?

______

25 / 40

(zbiór B, pyt. 9, 2018)

Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń dotyczących relacji między czynnościami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania a czynnościami testowymi w cyklu życia oprogramowania.

 1. Każdej czynności związanej z wytwarzaniem oprogramowania powinna odpowiadać określona czynność testowa.
 2. Przeglądy należy rozpocząć natychmiast po udostępnieniu ostatecznych wersji dokumentów.
 3. Projektowanie i implementację testów należy rozpocząć w trakcie odpowiedniej czynności związanej z wytwarzaniem oprogramowania.
 4. Czynności testowe należy rozpocząć na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania.

Która z poniższych odpowiedzi POPRAWNIE wskazuje prawdziwe i fałszywe stwierdzenia?

______

26 / 40

(zbiór C, pyt. 39, 2018)

Właśnie zakończyłeś projekt pilotażowy wprowadzania narzędzia do testowania regresji. Rozumiesz narzędzie znacznie lepiej i dostosowałeś do niego swój proces testowania. Zestandaryzowałeś podejście do korzystania z narzędzia i związanych z nim produktów roboczych. Który z poniższych to typowy cel projektu pilotażowego automatyzacji testów, który należy jeszcze wykonać?

______

27 / 40

(zbiór A, pyt. 1, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi opisuje warunek testowy?

______

28 / 40

(zbiór C, pyt. 2, 2018)

Który z poniższych jest typowym celem testowania?

______

29 / 40

(zbiór A, pyt. 10, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń porównujących testowanie modułowe z testowaniem systemowym jest PRAWDZIWE?

______

30 / 40

(zbiór A, pyt. 5, 2018)

Pan Testerski testował aplikację mobilną przez ostatnie 5 lat. Ma on bogate doświadczenie w tego typu testach i osiąga lepsze wyniki w krótszym czasie niż inni testerzy. Przez długi czas pan Testerski nie modyfikował istniejących testów automatycznych, ani nie tworzył żadnych nowych przypadków testowych. Spowodowało to, że podczas wykonywania istniejących testów znajdowano coraz mniej defektów.

Której zasady testowania NIE przestrzegał pan Testerski?

______

31 / 40

(zbiór B, pyt. 37, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi NAJPRAWDOPODOBNIEJ NIE JEST przykładem POPRAWNEGO wpływu analizy ryzyka produktowego na testowanie?

______

32 / 40

(zbiór C, pyt. 10, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

______

33 / 40

(zbiór B, pyt. 14, 2018)

Które z poniższych stwierdzeń POPRAWNIE odzwierciedla korzyści wynikające z testowania statycznego?

______

34 / 40

(zbiór A, pyt. 13, 2018)

Które z poniższych zdarzeń NIE powinno uruchamiać testowania pielęgnacyjnego?

______

35 / 40

(zbiór A, pyt. 26, 2018)

System kontroli i raportowania wykroczeń drogowych posiada następującą charakterystykę: System mierzy prędkość samochodu w km/h, a odczyty podawane są jako liczby naturalne.

 • Do 50 km/h włącznie, nie zostanie wykonana żadna akcja.
 • Pomiędzy 50 km/h a 55 km/h włącznie, kierowca otrzyma ostrzeżenie.
 • Pomiędzy 55 km/h a 60 km/h włącznie, kierowca otrzyma mandat.
 • Powyżej 60 km/h, kierowcy zostanie odebrane prawo jazdy.

Które z poniższych wartości (km/h) są przypadkami testowymi do analizy wartości brzegowych, gdy sprawdzane są tylko dwie wartości brzegowe z klas równoważności.

______

36 / 40

(zbiór C, pyt. 18, 2018)

Pracujesz jako tester nad projektem gry wideo, przy użyciu metod zwinnych. Gra opiera się na greckiej mitologii i historii, a gracze mogą odgrywać kluczową rolę w scenariuszach takich jak bitwy pomiędzy Grekami i Trojanami.

Rozważ następującą historyjkę użytkownika i związane z nimi kryteria akceptacji:

Jako gracz chcę być w stanie zdobyć Różdżkę Midasa (nowy magiczny obiekt), dzięki czemu mogę zamienić przedmioty i innych graczy w złoto.

 • AC1: Różdżka musi działać na dowolnym obiekcie lub graczu, bez względu na jego rozmiar, który to obiekt lub gracz może zostać dotknięty przez gracza trzymającego Różdżkę.
 • AC2: Trzymanie Różdżki nie zmienia gracza trzymającego ją w złoto.
 • AC3: Każdy obiekt lub gracz dotknięty przez Różdżkę przekształca się całkowicie w złoto w ciągu jednej milisekundy.
 • AC4: Różdżka pojawia się tak jak pokazano w prototypie Różdżki.
 • AC5: Transformacja rozpoczyna się w miejscu kontaktu z Różdżką i przebiega z prędkością jednego metra na milisekundę.

Bierzesz udział w sesji przeglądu opartej na liście kontrolnej tej historyjki użytkownika. Którą z poniższych typowych usterek zidentyfikowanych podczas testów statycznych w tego rodzaju produkcie roboczym zawiera powyżej opisana historyjka użytkownika i związane z nią kryteria akceptacji?

______

37 / 40

(zbiór B, pyt. 12, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi zawiera NAJTRAFNIEJSZE porównanie celów testowania potwierdzającego i testowania regresji?

______

38 / 40

(zbiór A, pyt. 39, 2018)

Która z poniższych korzyści może NAJPRAWDOPODOBNIEJ wynikać z automatyzacji testowania?

______

39 / 40

(zbiór B, pyt. 2, 2018)

Która z poniższych odpowiedzi wyraża jeden z głównych celów testowania?

______

40 / 40

(zbiór B, pyt. 25, 2018)

Załóżmy, że w przypadku oprogramowania do ładowarki do akumulatorów obowiązuje następujący model stanów:

ISTQB poziom podstawowy przykladowe zadanie ZESTAW B ZAD25

Która z poniższych sekwencji przejść zapewnia największe pokrycie przejść na potrzeby tego modelu?

______

 


Opublikowano

przez

Komentarze

63 odpowiedzi na „ISTQB® poziom podstawowy test online”

 1. Awatar Kris94
  Kris94

  Podchodziłem już 7 razy do ISTQB FL, stracilem 7 tysiecy zlotych, ale probuje dalej….

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Cześć, specem nie jestem absolutnie, domyślam się ze uczysz się teraz żeby zostać testerem. Dlatego chciałam Ci powiedzieć, że w CV zawsze możesz napisać że posiadasz wiedzę wymaganą do egzaminu ISTQB. Warto żebyś wiedział że nawet twórcy tego egzaminu odradzają podchodzenie do niego ludziom bez doświadczenia. W jakimś momencie temat ISTQB stał się bardzo popularny i tak teraz wszyscy starają się go zrobić. Tak czy inaczej życzę Ci by się udało jeśli zdecydujesz się podejść kolejny raz.

   1. Awatar Kris94
    Kris94

    Bardzo Ci dziękuję Doroto za miłe słowa. Próbuję zostać testerem, ponieważ praca na magazynie mnie wykańcza…

    1. Awatar Dorota
     Dorota

     Rozumiem i życzę aby się udało. Co do ISTQB, to dawno dawno temu jak jeszcze sama rekrutowałam, nie ważne było posiadanie certyfikatu gdyż to pracodawca po zatrudnieniu mógł na egzaminy nas wysłać. Nie pracuje już jako tester więc nie wiem jak jest teraz, ale na ile śledzę grupy, to zwykle ludzie mówią że wystarczy w CV napisać że się ma wiedzy. Teraz sobie przypominam nawet, że raz do zespołu rekrutowałam kogoś i on zrobił print screen z takiego egzaminu jak ten na tej stronie. I powiedział w prost, że nie stać go było na egzamin, i że robił takie właśnie testy. Nie wiem na ile by to teraz zadziałało, ale wówczas mi w zupełności wystarczyło, zresztą w czasie rozmowy sprawdziliśmy czy się nadaje i jaką ma wiedzę. Powodzenia

 2. Awatar Ka
  Ka

  ja nie zdalam wczoraj, mimo ze nauczylam sie sylabusa, zrobilam n- testow.
  Pytania na egzaminie w porownaniu do tych probnych dziela lata swietlne jezeli chodzi o trudnosć. Dla mnie osobiscie tresc pytan i odpowiedzi na egz. w ogromnej wiekszosci byly po prostu niezrozumiale, nielogiczne (zdawalam po polsku, online), moze to z tlumaczeniem bylo srednio albo nie wiem co. Zabraklo mi 5%

 3. Awatar Bartek
  Bartek

  Pierwsze podejście 16/40.
  Od razu przystępuje do kolejnej próby.
  Dla mnie te testy to świetne rozwiązanie na podszkolenie.
  Super
  Pozdrawiam

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Dzięki! 🙂

 4. Awatar Klops
  Klops

  Zbiór C pytanie 29 moim zdaniem poprawna odpowiedź powinna być “0,4; 0,5; 25,0; 25,1” a nie “0,2; 0,9; 29,5” jeśli się mylę proszę o wyjaśnienie.

  1. Awatar Tomasz
   Tomasz

   Odkopuję stary komentarz, ale może komuś innemu się to przydać 🙂 Odpowiedź w teście jest dobra – pytanie jest o klasy równoważności, to co opisujesz to wartości brzegowe

 5. Awatar Papryk
  Papryk

  Coś przestało działać po weekendzie. Na samym końcu kiedy klikam “See result” wyskakuje komunikat:
  Sorry.
  We are unable to store your data.

 6. Awatar Kuba
  Kuba

  Potwierdzam słowa kolegi z góry

 7. Awatar Darek

  Swój komentarz kieruję do ubiegających się o certyfikat.

  Jeśli nie rozumiecie za dobrze Syllabusa na początku – to całkiem normalne – to te testy tutaj zdecydowanie pomogą Wam go w jakimś stopniu zrozumieć. Dodatkowo bardzo przystępna jest wiedza zawarta w książce “Zawód Tester”.

  Jeśli chodzi o sam egzamin, pytania znacząco odbiegają od tych tutaj i nie jest to zarzut wobec autorki (zrobiłaś dobrą robotę), a przestroga dla tych, którzy myślą, że to działa jak egzamin na prawo jazdy. Absolutnie! Część pytań się w jakimś stopniu pokrywa, inne wymagają głębszej analizy, ABSOLUTNIE wszystkie wymagają znajomości Syllabusa i warto z niego wyciągnąć jak najwięcej, czasem jedno słowo lub szyk słów wszystko zmienia.

  Pozdrawiam

  1. Awatar M
   M

   Darek autorka strony nie jest autorką testów – to oficjalne przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych, które są dostępne na stronie SJSI.
   Na grupie fb były osoby, które pisały, że trafiły na egzaminie jedno pytanie z tych zestawów (lub nawet ktoś miał 3).

 8. Awatar Erni
  Erni

  Dzięki wielkie za połączenie tych testów, super pomocne.
  Niedługo zdaję zobaczymy co wyjdzie.
  Ps. Uczę się z: 4xSylabus – zrobiłem własne notatki, 2xKsiążka ISTQB, notatki z grupy na Fejsie -super sprawa polecam no i egzaminy próbne.
  Jako, że nie miałem z IT nigdy do czynienia, więc zobaczymy czy taki LAIK jest w stanie ogarnąć egzamin. Dam znać…. chociaż pewnie za pierwszym tylko zobaczę jak wygląda egzamin heheh

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Fajnie, że sie przydają. Żałuję, że nie mogę znaleźć więcej pytań bo by się bardzo przydały. Ale może kiedyś mi odpiszą z ISTQB … Czy możesz podzielić się z jakich grup Facebookowych robisz te notatki? Zawsze uważałam, że każdy może nauczyć się bo to nie magia a wiedza nabyta. Jednym przyjdą pewne rzeczy łatwo, innym trudniej, ale nie jest tak, że się nie da. Poniżej w komentarzach dodałam też linki do znanych mi innych stron z pytaniami (to tak jakbyś chciał i z nich skorzystać). Poza tym, wymieniasz tyle źródeł z których się uczysz i sposobów, że nie ma bata myślę, że na pewno zdasz! Powodzenia!

   1. Awatar Erni
    Erni

    https://m.facebook.com/groups/194288250951242/permalink/1536239693422751/?m_entstream_source=group&anchor_composer=false
    Grupa ISTQB – egzaminy, pytania, testy. W komentarzach jest wrzucony plik z notatkami z Sylabusa 2018, polecam, bo do każdego zagadnienia K1 K2 K3 – jest odrazu odpowiedź.
    Jak ktoś potrzebuje, mogę też wysłać bezpośrednio na maila gacek_86@o2.pl

    1. Awatar ga
     ga

     Poproszę o ten plik. próbowałem dzisiaj zdać i mi się nie udało 🙁
     Brakło 1 punktu.

    2. Awatar Mateusz
     Mateusz

     Jeśli można to ja poproszę 😉 nie mam dostępu do fb na chwilę obecną – zaraz napiszę wiadomość

   2. Awatar Erni
    Erni

    Co do pytań to raczej nie ma ich więcej udostępnionych – przynajmniej prawnie.
    Ja zdaje zdalnie na GASQ i prosiłem ich o podesłanie pytań próbnych (liczyłem na to, że dostanie takie “ich”:) ale wysłali te SJSI.
    Mam znajomego co już długo pracuje w IT i znalazł mi testy po angielsku…. niestety są takie same jak te polskie, nawet kolejność się zgadzała.
    Więc podejrzewam,że tylko jakieś na lewo ktoś może mieć, ale i w tu są małe szanse -40pyt /60min za mało czasu na “cokolwiek” 🙂

    1. Awatar Dorota
     Dorota

     Wydawało mi się, że tutaj komuś odpowiadałam z linkami, a okazuje sie że to w mailu było… Ja znam takie strony z testami: http://getistqb.com/ oraz https://syrenqa.gitbook.io/syrenqa/istqb/untitled Daj znać jak poszło! I wielkie dzięki za podzielenie się wiedzą gdzie znaleźć notatki.

     1. Awatar Erni
      Erni

      A więc tak- jestem po egzaminie zdalnym. Udało się 85%. Szczerze powiem nie wiem jakim cudem. Egzamin nie był łatwy, pytania, a właściwie odpowiedzi zagmatwane (np. weryfikacja/walidacja – odpowiedzi nie jak się nie trzymały Sylabusa). Tłumaczenie na polski takie sobie, czasem trzeba było zrozumieć kontekst zdania.
      Wyszedłem z założenia, że jak są podobne odpowiedzi to zaznaczam taką w której słowo lub słowa były gdzieś przytoczone w Sylabusie 🙂
      No i najwazniejsze- musicie mieć dobre łącze, ja udostępniłem z telefonu (nie mam stałego wifi od dostawcy) testowanie konfiguracji przed egzaminem przeszedłem, a na egzaminie musiałem ok 20razy łaczyć sie na nowo: telefon-komp (egzaminator co raz mnie nie widział i kazał się znowu połączyć). Czas ucieka, a ja się próbuje połączyć na nowo. No masakra, byłem pewny że nie starczy mi czasu, więc nie myślałem 2x nad odpowiedzią tylko leciałem aby szybciej. Ale uffffff mam to za sobą, czekam na certyfikat 🙂

     2. Awatar Dorota
      Dorota

      Gratulacje! Dziękuję Ci bardzo za podzielenie się i tym jaki rezultat i tym jak było! Teraz już chyba kolejny krok będzie, pewnie szukanie pracy. Życzę Ci powodzenia! Myślę, że jeśli podchodzisz tak to nauki zawodu jak do nauki do egzaminu, to na pewno się uda. 🙂

  2. Awatar Karol Sz
   Karol Sz

   Hej, zdawałeś już test z podstaw ISTQB/ pozdrawiam:P

 9. Awatar Daro
  Daro

  robienie tych testow to juz wrecz dla mnie rozrywka, planuje wkrotce podejsc do egzaminu, czy baza pytan ma szanse w przyszlosci zostac poszerzona? ewentualnie skad czerpac wiedze do egzaminu? Czytanie sylabusa usypia mnie w 2 minuty

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Cześć, dzięki za pozytywny feedback! Próbuję poszerzyć bazę o pytania przykładowe w języku angielskim, ale póki co nie mam odpowiedzi co do możliwości ich użycia więc czekam 🙂

  2. Awatar iT
   iT

   Mam dokładnie tak samo. Masło maślane, szczególnie I rozdział, potrafi skutecznie zniechęcić do samej nauki zawodu…

 10. Awatar Mar1cin
  Mar1cin

  Znalazłem 2 błędy. W pytaniach 25 (zestaw B i C) są niepoprawne odpowiedzi.

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Sprawdziłam w arkuszach odpowiedzi z sjsi.pl i odpowiedzi w teście odpowiadają tym z sjsi.

 11. Awatar Katarzyna
  Katarzyna

  Czy po przerobieniu 120 pytań jest szansa na zdanie egzaminu?

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Tak jest szansa, ja te pytania traktowałabym jako wskazówkę do tego jakie można pytania dostać. Sama instytucją egzaminującą nie jestem dlatego nie powiem czy dostaniesz podobne na faktycznym teście.

 12. Awatar raffas
  raffas

  dzięki – mega praca!

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Dziękuję bardzo. Pamiętaj ja tylko stronę zrobiłam i testy w formie elektronicznej, ale treść testów to zasługa pracy SJSI 🙂

 13. Awatar MajkaKajka
  MajkaKajka

  Witajcie!
  Super sprawa z testami. Dzięki! Mało czasu mi zostało, to teraz nic innego nie robię, tylko “trzaskam” testy. Chociaż wyniki są słabe…
  Pytanie, czy na egzaminie trafiają się te same pytania?

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Dziękuję za pochwałę, niestety muszę Cię zmartwić. Pytania tu zawarte są przykłądowe ogólnie dostępne na stronie sjsi i raczej mało prawdopodobne abyś dostał dokładnie takie. Mogą być podobne ale nie identyczne. Co do wyników, to trzymam kciuki żeby się z czasem poprawiły! Powodzenia

 14. Awatar Jerzy
  Jerzy

  Po zakończeniu testu strona przetwarza dane bez końca przez czas nieokreślony, a po próbie odświeżenia zwraca błąd “Sorry.
  We are unable to store your data.”

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Nie wiem co było powodem i przykro mi, że nie mogłeś zobaczyć wyników. Na ten moment strona działa, sprawdziłam ją też jak zgłosiłeś problem i nie miałam błędu o którym napisałeś.

 15. Awatar Alex
  Alex

  Ogólnie mega super sposób do przygotowania się i obycia z pytaniami na egzaminie ale ja bym dodał tutaj jakąś blokadę powtarzania się pytań – po raz kolejny mam ten sam zestaw pytań (może jedno albo 2 pytania pojawiły się z innego zestawu) i już nie muszę czytać treści zadań żeby odpowiedzieć na pytanie…

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   No niestety na to w jakiej kolejności i jakie pytania są losowane nie mam wpływu. Robi to wtyczka wpięta w wordpress. Cieszę się, że pytania się przydają 🙂

 16. Awatar Bor
  Bor

  pytanie nr 1 żadne z przedstawionych
  Regresja jest wtedy gdy juz naprawiony bład znów się pojawia. Zatem naprawienie regresji to jest ponowne naprawienie błedu w nowej wersji.

  1. Awatar maup
   maup

   Oj chyba nie

   1. Awatar rafal
    rafal

    No nie ma racji, bo regresja to niepoprawne działanie czegoś co wcześniej działało. Nie ma znaczenia który raz to występuje

 17. Awatar nar
  nar

  Czy tylko u mnie wygląda jakby nie dało się zaznaczyć odpowiedzi? to co zaznaczam nie jest w żaden sposób podświetlone… wygląda jakby form nie działał.

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Cześć, dzisiaj naprawiłam ten problem. Na ten moment wybrane odpowiedzi są wyróżnione (zaznaczona opcja lub cheecbox mają różowe obramowanie). Mam nadzieje że to pomoże.

   1. Awatar Nar
    Nar

    Zdecydowanie pomnoglo. Trzaskam testy, wyniki pozytywne są ale obawiam się, ze wynik pozytywny na teście z pytań probnych nijak nie zagwarantuje zdania na teście faktycznym. 😡

    1. Awatar Dorota
     Dorota

     No niestety tego nikt nie zagwarantuje. Celem tych testów jest pomoc w nauce i bardzo mnie cieszy, że są dobrze odbierane. To taka pozytywna praca pandemiczna u mnie 😉

     1. Awatar Nar
      Nar

      No i zdane. 🙂 Wedlug mnie Twoja strona to najlepsze źródło tych testów.

     2. Awatar Dorota
      Dorota

      Bardzo mi miło czytać takie komentarze 🙂 Dzięki no i gratuluję zdania!

 18. Awatar Marek
  Marek

  Właśnie się przygotowuję do egzaminu. Całkiem wygodny sposób, praktyczny 🙂 Podejrzewam, że w sieci nie znajdę już innych dostępnych pytań?

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Zobacz sobie na http://getistqb.com/ i https://syrenqa.gitbook.io/syrenqa/istqb/untitled , Powodzenia 🙂 ps. jeśli znajdziesz gdzieś jeszcze coś podobnego to daj znać, ktoś na pewno z tego skorzysta

 19. Awatar Anna
  Anna

  Super stronka, podoba mi sie wszystko poza moim wynikiem :/ duuzo pracy jeszcze 🙂

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   🙂 Nie od razu Rzym zbudowano, powoli a wyniki będą lepsze 🙂

 20. Awatar Shelter
  Shelter

  Przydało się, wielkie dzięki! 🙂

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Super! Cieszę się, że się przydało!

 21. Awatar Anna
  Anna

  fajna możliwość sprawdzenia się 😉

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Cieszę się, że się podoba 🙂

  2. Awatar Maniek
   Maniek

   13/40 pierwsze podejście. Jestem osobą bez jakiejkolwiek wiedzy w temacie. Usłyszałem o testach ISTQB i postanowiłem sprawdzić jak pójdzie kompletnemu laikowi. Test uznaje za prosty. Odpowiadając na chłopski rozum zdobyłem 32% punktów.

 22. Awatar Marek
  Marek

  Nie wiem dlaczego, ale ciągle wgrywa mi się identyczny zestaw pytań, co trochę mija się z celem…

  1. Awatar Marek
   Marek

   A nie, w porządku, jednak się losują, ale parę razy kilka pierwszych pytań było identycznych.

   1. Awatar Dorota
    Dorota

    Cieszę się, że jednak działa. Przy tej póli zadań (120) i każdorazowym losowaniu 40 prawdopodobieństwo powtórki jest dość duże 🙂

 23. Awatar Wiktor
  Wiktor

  Rewelacja! Wielkie dzięki!

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Ciesze się, że strona a raczej test się przydaje 🙂

 24. Awatar Sasia
  Sasia

  Dzięki za te testy 😁 wersja papierowa już tak pokreślona ze trudno udawać że nie widać prawidłowych odpowiedzi 😉

  1. Awatar Dorota
   Dorota

   Dzięki za miłe słowa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *